لیست اساتید آموزشگاه ندای پارس

آرین ندایی

مدیر و مدرس پیانو

استاد علی پسندیده

مدرس خوشنویسی و نقاشی خط

پیمان سیمانی

مدرس دف

حامد کاظمی

مدرس سازهای سنتی و تلفیقی

غزال عزیزی

موسیقی و پیانو کودک و مربیگری موسیقی کودک

سبا جدیدی

مدرس تنبک کودک و بزرگسال

روژان کیانبخت

مدرس ویولن، ویولن کودک

مهتا منصوری

مدرس موسقی کودک، مربیگری موسیقی کودک

مراد عطا

مدرس نی، آواز و پیانو ایرانی 

ایمان محمد قاسم

مدرس سنتور و آهنگسازی ایرانی

حمیدرضا  کیانی

مدرس تار و سه تار

بابک افشار

مدرس گیتار و گیتار الکتریک

لیست اساتید آموزشگاه ندای پارس

آرین ندایی

مدیر و مدرس پیانو

پیمان سیمانی

مدرس دف

روژان کیانبخت

مدرس ویولن، ویولن کودک

غزال عزیزی

موسیقی و پیانو کودک و مربیگری موسیقی کودک

مراد عطا

مدرس نی، آواز و پیانو ایرانی 

حمیدرضا  کیانی

مدرس تار و سه تار

استاد علی پسندیده

مدرس خوشنویسی و نقاشی خط

حامد کاظمی

مدرس سازهای سنتی و تلفیقی

سبا جدیدی

مدرس تنبک کودک و بزرگسال

مهتا منصوری

مدرس موسقی کودک، مربیگری موسیقی کودک

ایمان محمد قاسم

مدرس سنتور و آهنگسازی ایرانی

بابک افشار

مدرس گیتار و گیتار الکتریک