آموزشگاه ندای پارس

آکادمی موسیقی ندای پارس، ارائه مدرک های بین المللی از سازمان فنی حرفه ای
آموزشگاه موسیقی ندای پارس دارای ۸ بخش آموزشی میباشد:

 • موسیقی کودک – مربیگری
 • موسیقی کودک
 • آموزش آواز سرایش ، کلاسیک، پاپ، صدا سازی، اپرا، گروه کر، سلفژ و …
 • سازهای جهانی
 • سازهای ایرانی و سنتی
 • آموزش تخصصی دیجی و موسیقی الکترونیک
 • دوره های آماده سازی کنکور هنر (کارشناسی و کارشناسی ارشد)
 • دوره های ویژه آهنگسازی
 • سازهای کوبه ای

آموزشگاه ندای پارس

آکادمی موسیقی ندای پارس، ارائه مدرک های بین المللی از سازمان فنی حرفه ای
آموزشگاه موسیقی ندای پارس دارای ۸ بخش آموزشی میباشد:

 • موسیقی کودک – مربیگری
 • موسیقی کودک
 • آموزش آواز سرایش ، کلاسیک، پاپ، صدا سازی، اپرا، گروه کر، سلفژ و …
 • سازهای جهانی
 • سازهای ایرانی و سنتی
 • آموزش تخصصی دیجی و موسیقی الکترونیک
 • دوره های آماده سازی کنکور هنر (کارشناسی و کارشناسی ارشد)
 • دوره های ویژه آهنگسازی
 • سازهای کوبه ای

آموزش سازهای کلاسیک و سازهای ایرانی

آموزش سازهای کلاسیک و سازهای ایرانی

آموزشگاه موسیقی ندای پارس

آموزشگاه موسيقي ندای پارس با ارتباط و بهره گيري از متخصصين روانشناسي و ديگر علوم مرتبط با آموزش موسيقي و بهره گيري از كار گاههاي آموزشي در زمينه روانشناسي كودك، كار گاهاي ارتباط موثر ، كار گاه انتخاب ساز، كارگاه كنترل استرس، به شناخت هرچه بيشتر استاد، هنرجو و خانواده هايشان در شناخت هرچه بيشتر موسيقي توانسته است كمكهاي شاياني بكند.
نقطه عطف آموزشگاه موسيقي ندای پارس با استفاده از گروه نوازي براي هنرجويان از جمع هاي كوچك و بزرگ و آماده سازي آنان براي برگزاري كنسرت هاي هنرجويي ميباشد، كنسرت هاي هنرجويي سالانه به منظور ايجاد فضاي حرفه اي براي اجرا و نوازندگي هنرجويان و افزايش تجربه هنرجويان در اجراي صحنه برگزار ميشود. 

لذا با اتكا به اعتماد شما هنرجويان و خانواده هاي هنردوست آموزشگاه موسيقي ندای پارس هم اكنون به يكي از قويترين و مجهزترين آموزشگاه هاي موسيقي شرق تهران تبديل گرديده است.

آموزشگاه موسیقی ندای پارس

آموزشگاه موسيقي ندای پارس با ارتباط و بهره گيري از متخصصين روانشناسي و ديگر علوم مرتبط با آموزش موسيقي و بهره گيري از كار گاههاي آموزشي در زمينه روانشناسي كودك، كار گاهاي ارتباط موثر ، كار گاه انتخاب ساز، كارگاه كنترل استرس، به شناخت هرچه بيشتر استاد، هنرجو و خانواده هايشان در شناخت هرچه بيشتر موسيقي توانسته است كمكهاي شاياني بكند.
نقطه عطف آموزشگاه موسيقي ندای پارس با استفاده از گروه نوازي براي هنرجويان از جمع هاي كوچك و بزرگ و آماده سازي آنان براي برگزاري كنسرت هاي هنرجويي ميباشد، كنسرت هاي هنرجويي سالانه به منظور ايجاد فضاي حرفه اي براي اجرا و نوازندگي هنرجويان و افزايش تجربه هنرجويان در اجراي صحنه برگزار ميشود. 

لذا با اتكا به اعتماد شما هنرجويان و خانواده هاي هنردوست آموزشگاه موسيقي ندای پارس هم اكنون به يكي از قويترين و مجهزترين آموزشگاه هاي موسيقي شرق تهران تبديل گرديده است.

موسیقی کودک (ارف)

موسیقی کودک (ارف)

آموزش هنر های تجسمی

 آموزش هنرهای تجسمی

گالری تصاویر

گالری تصاویر